Havajská masáž - Lomi Lomi

 

 

Havajská masáž Lomi Lomi


Aloha!

Masáž je jednou z nejstarších a nejsilnějších forem léčení a lomi lomi je jedním z nejdůkladnějších druhů masáže. Čím je masáž lomi lomi tak zvláštní a jak se odlišuje od ostatních druhů masáží?

Často jsem dotazován, co lomi lomi znamená. Slova lomi lomi znamenají jednoduše masáž. Je to unikátní léčebná masáž, která pochází od starých Polynésanů a především od mistrů-léčitelů z Havaje. Abychom porozuměli hloubce masáže lomi lomi je potřeba mít určitou znalost havajské filosofie huna a toho, jaký je vztah mezi hunou, masáží a léčením.

Základním kamenem filosofie a spirituální stezky Huna je tvrzení, že všechno hledá harmonii a všichni touží po lásce. Jak se to týká masáže? Toto spojení huny a masáže lépe pochopíme pomocí překladu termínu lomi lomi jako masáže milujících rukou. Důvodem je jemná a hluboká práce ve svalech skrze dlouhé, plynulé a tělo oživující tahy umožňující příjemci uvolnit se, spočinout a pouze být. Ačkoli je technika důležitou částí masáže, velká část léčebného působení se děje díky láskyplnému soustředění terapeuta na příjemce, kdy jsou právě využívány milující ruce a milující srdce.

Toto naprosté proudění energie skrze dlouhé, plynulé a tělo oživující tahy kombinované milujícím dotekem uvolňuje vnitřní bytost a pomáhá nechat odejít staré modely přesvědčení, myšlenkové vzorce a modely chování, které jsou příčinou našich omezení a jsou uchovávány v buňkách našeho těla. Většinou jsou lidé přesvědčení, že to, čemu věříme, paměť a naše naprogramování jsou uloženy v naší hlavě, v našem mozku. Paměť a další programy jsou ale uloženy ve všech buňkách našeho těla.


Pohled Havajců na proudění energie je takový, že myšlenka nebo přesvědčení umí zablokovat proudění energie úplně stejně jako to umí svalové napětí. Lomi lomi dokáže uvolnit svalové blokády a dá proudění energie nový směr. Lomi lomi tedy není jen fyzickou zkušeností, ale zasahuje také do emocionální, mentální a spirituální úrovně. Havajci považují všechny aspekty těla za celek, takže tělesné, duševní, emocionální a duchovní tělo tvoří společně jednotku a jsou toho názoru, že když je léčení účinné na jedné úrovni, zasahuje i do úrovní ostatních.


Pokud chybí harmonie, tak následuje bolest tělesná, emocionální, duševní a duchovní. Nemoc je stavem, kdy napětí  brání proudění energie. Lomi lomi pomáhá toto napětí uvolnit a tak usnadňuje proces léčení. Na tělesné úrovni lomi lomi osvobozuje od stresu a napětí, podporuje proudění krve a lymfy a tak eliminuje působení toxinů.

Co se tedy děje během masáže lomi lomi? Jak se provádí? Lomi lomi se obvykle zahajuje klidem a tichem mezi praktikujícím terapeutem a klientem, často ruce terapeuta jemně spočívají na zádech klienta. V tomto tichu a klidu terapeut tiše řekne požehnání, vysloví modlitbu nebo prosbu, aby jakékoli léčení, které klient potřebuje přišlo skrze následující masáž. Také klient může být požádán, aby vyjádřil svůj záměr nebo přání, co chce během masáže přijmout. Terapeut potom pracuje s klientem velmi intuitivně. V tomto smyslu zde není žádná přesně předepsaná forma masáže nebo sekvencí jdoucích za sebou a žádné dvě masáže tak nejsou  shodné.


Masáž je předávána plynulými rytmickými pohyby pomocí dlaní a předloktí. Někteří lidé pocit z masáže popisují jako jemné vlny přecházející přes tělo. Dalším rysem je to, že dvě odlišné části těla jsou masírovány ve stejném momentě. Například jedna paže nebo dlaň pracuje na rameni a druhá dlaň pracuje na protilehlém kyčli. To pomáhá příjemci se zcela uvolnit, protože pro jeho pozornost je velmi obtížné se soustředit na dvě odlišné partie najednou. Pokud se nepracuje na izolovaných částech těla, tak je dosaženo hlubokého pocitu rovnováhy a harmonie. Jak bylo řečeno již dříve, ačkoli je technika důležitá, prioritou zůstává milovat tělo a používat intuici tak, aby masáž byla klientovi na míru. Příjemce ležící na masérském lehátku není vnímán jako něco strnulého, ale je to bytost vracející se do rovnováhy a harmonie. Je důležité si pamatovat, že terapeut neléčí, ale napomáhá procesu uzdravování.


Krátké hmaty a dlouhé tahy přes celé tělo také pomáhají uvolnit energii, změkčují tělo, podporují volný a hojný tok životní energie v těle příjemce. Podle filosofie Huna se energie často blokuje také v kloubech.  Jemné protahování a citlivé otáčení v kloubech také přispívá k uvolnění napětí a pomáhá rozproudit energii nikoliv násilně, ale tak, aby se byla vnímána úroveň odporu příjemce a ten se cítil příjemně. Terapeut také může během masáže stlačovat různé body aby zesílil a rozvibroval energii, což také pomůže uvolnit blokády.

 

Tanec nebo hula pohyby kombinované s určitou technikou dechu jsou také důležitou součástí lomi lomi. Smyslem tance hula, který je prováděn kolem masérského lehátka v průběhu masáže není vypadat při masáži efektně! Tyto pohyby jsou také důležité, protože napomáhají toku energie mezi terapeutem a přijímajícím a pomáhají udržet vysokou hladinu energie během celého procesu léčení. Tanec je navíc kombinován s dechovými technikami, jejich účel a účinek je stejný jako u tance – udržet tok energie. Starostlivost o dech, který je esencí Tvůrce nebo chcete-li projevem univerzální energie, je starou havajskou uměním a také zlepšuje tok energie.


Dalším viditelným odlišením od ostatních masáží je to, že masírovaná osoba leží přímo na hladkém (vinyl) přehozu na masérském stole a nikoliv na ručnících. Také není kompletně zakryta pomocí ručníků nebo prostěradla, jak to známe například z relaxačních aroma masáží nebo sportovních masáží. Je přikryta pouze malým ručníkem nebo prostěradlem, což ponechává většinu těla během masáže volně přístupnou, zatímco intimní partie jsou zakryty. To umožňuje volně pracovat s tělem během a provádět tahy přes celou délku těla bez přerušení plynulého toku masáže. Možná Vás napadlo, že příjemci musí být během masáže zima, a zvlášť třeba v zimním období. Abychom těmto nechtěným zážitkům předešli a zajistili dostatečný komfort klienta, musíme místnost dostatečně vytopit na příjemnou teplotu.


Protože masér pracuje intuitivně, tak masáž může být pomalá a velmi relaxační, nebo také může být trochu rychlejší, povzbuzující a oživující. Příjemce může někdy mít zážitek uvolnění emocí nebo negativních emocí, negativních návyků a reakcí a dalšího „harampádí“, které se v minulosti nashromáždilo v buňkách těla. Tento léčivý proces pokračuje dlouho po masáži.
Masírovat může jeden terapeut, dva nebo více osob dohromady. Pokud masírují dva terapeuti zavádí to příjemce do mnohem hlubšího stavu relaxace, protože není možné se soustředit na čtyři ruce, které každá provádí něco jiného na různých partiích. Je to slastný a ohromující zážitek.
Na začátku jsem vyslovil Aloha! Duch aloha vypovídá o postoji přátelského přijetí díky kterým jsou obyvatelé havajských ostrovů tak ve světě proslaveni. Slovo nebo pozdrav Aloha znamená mnohem více než ahoj, nashledanou nebo láska. Hlubším smyslem aloha je radostné sdílení životní energie v přítomnosti. Jedním z tajemství lomi lomi je milovat a oživovat tělo tak, jako by bylo Vaše vlastní. Aunty Margaret, která je jedním z nejstarších a široce uznávaných učitelů lomi lomi definuje lomi lomi jako „ milující dotek – spojení srdce, rukou a duše se Zdrojem všeho živého“. Studenti masáže lomi lomi se učí nechat proudit lásku ze srdce skrze ruce do duše toho, kdo masáž přijímá. Léčení se zlepšuje díky lásce, přijímání lásky a dávání lásky. V Oxfordském slovníku je láska popsána jako něžnost, hlubší nebo vášnivý cit k někomu nebo něčemu. Pro Havajce je to mnohem více. Zahrnuje totiž také toleranci, odpuštění, přijetí, neodsuzování, uznání, soucit, respekt a další významy. To je to nejdůležitější o havajské masáži lomi lomi.

 

Cena:

60min.  380Kč

90min. 580Kč

120min.  750Kč

 

TOPlist